• ค่านิยมกระทรวงพลังงาน (Double C-T) 1.มุ่งเน้นประชา 2.กล้าคิดสร้างสรรค์ 3.เชื่อมั่นทำได้  4.ร่วมใจเป็นทีม
 • ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน " มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อไทยทุกคน "  ^ ^

ชี้แจงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มครัวเรือน

ปรับขนาดอักษร :

สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมเพื่อชี้แจงกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มครัวเรือน

Read more: ชี้แจงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มครัวเรือน

More Articles...

 1. ประชุมคณะทำงานการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด
 2. งานฤดูหนาว 57
 3. กิจกรรมปลุกและปรับปรุงแผน ทต.ขุนยวม
 4. กิจกรรมปลุกและปรับปรุงแผน ทต.เมืองยวมใต้
 5. กิจกรรมปลุกและปรับปรุงแผน 152 ชุมชน ปี56 อบต.ผาบ่อง
 6. โครงการส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม
 7. งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
 8. กิจกรรมมอบรางวัลตามโครงการปลูกจิตสำนึก ปี 55
 9. โครงการศึกษาการยกระดับชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงไฟฟ้าชุมชน ครั้งที่ 2
 10. ประกาศผลสอบราคาจ้างทำเทคโนโลยี
 11. เทศกาลดอกบัวตองบาน
 12. การสัมมนาวิชาการ พลังงานทดแทนในชุมชน
 13. วันปิยมหาราช
 14. การประชุมเสวนาโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะนำร่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 15. ประกาศสอบราคา
 16. โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
 17. โครงการศึกษาการยกระดับชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงไฟฟ้าชุมชน
 18. เวทีสรุปบทเรียน ทต.เมืองยวมใต้
 19. เวทีสรุปบทเรียน อบต.ผาบ่อง
 20. โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปี 56
 21. พิธีมอบโล่ประกาศยกย่องตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปี 55
 22. โครงการนำร่องด้านพลังงาน ทต.เมืองยวมใต้
 23. โครงการนำร่องด้านพลังงาน อบต.ผาบ่อง
 24. กิจกรรมศึกษาแผนพลังงานในท้องถิ่น
 25. กิจกรรมร่างแผนพลังงาน ทต.เมืองยวมใต้
 26. กิจกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน
 27. กิจกรรมด้านพลังงานกับการสร้างอาชีพ
 28. กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงานกับการสร้างอาชีพ
 29. กิจกรรมร่างแผนพลังงานและรับฟังความคิดเห็น
 30. ศูนย์อพยพแม่สุรินทร์
 31. สพจ.มส จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ปี2556
 32. โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
 33. กิจกรรมปลุกและปรับปรุงแผน อบต.แม่เงา
 34. กิจกรรมปลุกและปรับปรุงแผน ทต.ปาย
 35. กิจกรรมปลุกและปรับปรุงแผน ทต.แม่ลาน้อย
 36. โครงการปลูกจิตสำนึกการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในระดับครัวเรือน ปี 2555
 37. โครงการเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
 38. กิจกรรมปลุกและปรับปรุงแผน 152 ชุมชน(ปี55) ทต.ขุนยวม
 39. โครงการ 82 วิสาหกิจชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา
 40. มหกรรมพลังงานทั่วไทย มีพลังงาน มีความสุข
 41. งานฤดูหนาวและงานรื่นเริงประจำปี 2556
 42. โครงการเพิ่มสมรรถนะฯปี56
 43. โครงการสื่อสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่านิยมของ กระทรวงพลังงาน

สถิติการเข้าชม

031462
วันนี้วันนี้68
เมื่อวานเมื่อวาน77
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้40
เดือนนี้เดือนนี้1177
ทั้งหมดทั้งหมด31462